Dokumenty        Zmluva o pozemkovom spoločenstve v znení zákona 110/2018
        Zákon 97/2013 v znení novelizácie 110/2018 účinný od 1. 10. 2018
        Zmluva o pozemokvom spoločenstve.
        Novela 97-2013
        Zákon o PS č. 97-2013 Z.z.
        Zákon o PS č. 181-1995 Z.z.
        Štatút 2012

hore

© 2013 Združenie lesomajiteľov Brvnište